ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp รุ่นที่ 15 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2564 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp รุ่นที่ 15 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2564

Categories: ประกาศ