เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ภาควิชาขอเปลี่ยน รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จากค่าย Civil Camp เป็นแบบ online ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี