ประกาศ – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

รายละเอียดติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าสอบโปรดคลิก https://drive.google.com/open?id=1zu4gGR13NhRRVV3uHWeHmB34ayTL_jlP คำชี้แจงการสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) 1. ประกาศ มจธ. เรื่อง "นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มจธ. พ.ศ. 2561" https://drive.google.com/…/1EAoQaUn9QVL2tPg2eFTdAA1ZDQ…/view2. Test format and content https://drive.google.com/…/1S0-WM5pdzBX49d8z03qT5tfSJJ…/view3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนจำเป็นต้องเข้าสอบก่อนสำเร็จการศึกษา กรณีนักศึกษาไม่เข้าสอบ TETET สำนักงานทะเบียนนักศึกษาไม่สามารถออก Transcript ให้ท่านได้4. หากท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด ต้องลงทะเบียนที่คณะศิลปศาสตร์ ด้วยตนเอง 5. ข้อมูลเพิ่มเติม http://sola.kmutt.ac.th/TETET/ หรือโทร 024709135 พี่แอม คุณสมบัตินักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561(จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบ แต่จะไม่บันทึกผลการสอบในใบรายงานผลการเรียน)นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบ และบันทึกผลการสอบครั้งที่ดีที่สุดในใบรายงานผลการเรียน) เป็นนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปกติ
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ Active Recruitment รอบที่ 2  *ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 1  |  รอบที่ 2* กำหนดการสอบ และการเตรียมเอกสาร: คำชี้แจง: กรุณาตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครและหลักฐานก่อนส่งแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตรปกติ: นางสาวฐิติพร มะรังสี โทร. 02-470-9135 อีเมล thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th หลักสูตรนานาชาติ: นางสาวบุญนุช ศรีวรวรรณ์ โทร. 02-470-9307 อีเมล boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยฯ ในระดับปริญญาตรีผ่านช่องทางอื่น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3ลงทะเบียนสอบ TETET กำหนดเข้าสอบวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ ลงทะเบียน 13.00 น. เป็นต้นไปกำหนดสอบ 13.30-16.30 น. *กรุณาตรงต่อเวลา* คลิก Link เพื่อตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1hzoS2Tlpov6MoMJmKokYMD33tNZJexK8/view?usp=sharing คำชี้แจงการสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) 1. ประกาศ มจธ. เรื่อง "นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มจธ. พ.ศ. 2561" https://drive.google.com/…/1EAoQaUn9QVL2tPg2eFTdAA1ZDQ…/view2. Test format and content https://drive.google.com/…/1S0-WM5pdzBX49d8z03qT5tfSJJ…/view3. เริ่มลงทะเบียนชั้น 3 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 34. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใด ๆ รวมถึงสิ่งของมีค่าติดตัวเข้าสอบ แต่ให้นำสิ่งของทั้งหมดไว้ที่ที่จัดเตรียม ไว้ให้ด้านหน้าภายในห้องสอบเท่านั้น5. สิ่งจำเป็นสำหรับการสอบ "บัตรนักศึกษา และ…
Read More

AP Thailand รับสมัครงาน ต้อนรับปีหมูทอง เอพี (ไทยเเลนด์) เปิดรับสมัครวิศวกรโยธารุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเเละพร้อมเริ่มต้นเติบโตไปด้วยกันในปี 2019 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งาน New Grad Career Day 2019เอพี (ไทยแลนด์) เปิดบ้านรับนิสิต นักศึกษา วิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาจบใหม่ที่อยากเป็น "วิศวกรเอพี" มาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยสมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ลิงค์สำหรับประชาสัมพันธ์งาน https://www.facebook.com/200581770128780/posts/1035881169932165/ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 วันเดียวเท่านั้น! ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ เอพี (ไทยแลนด์) สำนักงานใหญ่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 23 ผู้ที่สนใจสมัคร ลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/forms/iLQPYvBEf9S7ESGD2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาฏิโมกข์ แผนกสรรหาว่าจ้าง โทร 065-520-3787 , Email : Patimoke_s@apthai.com…
Read More

กำหนดการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาบนเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระบบจะเปิดให้นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562ที่เว็บไซต์ http://www2.kmutt.ac.th/thai/CUR_STU/index.html หัวข้อ ประเมินการสอนของอาจารย์ (Teaching Assess) **หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้
Read More

เอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ รายชื่อผู้ลงทะเบียนแจ้งหัวข้อปริญญานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 58รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 59 กรุณาศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ประกาศ เลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์ 2. แบบฟอร์มกรอกหัวข้อโปรเจค 3. SENIOR PROJECT MANUAL 4. THESIS SCORE 4.1 ฟอร์มให้คะแนนปริญญานิพนธ์-ส่วนที่ปรึกษา 4.2 ฟอร์มให้คะแนนปริญญานิพนธ์-ส่วนกรรมการ 5. บันทึกข้อความยืมหรือจ่ายเงิน CE 6. ใบขออนุมัติเบิก-จ่ายวัสดุ 7. สรุปบทความ 7.1 FORMAT FOR INTERNATIONAL PROGRAM PAPER 7.2 FORMAT FOR THAI PROGRAM PAPER 8. แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ 8.1 คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2560 8.2 TEMPLATE FOR GRADUATE-LEVEL THESIS 2017 (ENGLISH VERSION) รูปเล่มใช้รูปแบบเดียวกับ วิทยานิพนธ์ 1. ทุกหน้าที่มีคำว่า “วิทยานิพนธ์” ให้เปลี่ยนเป็น “ปริญญานิพนธ์”…
Read More

AP Thailand รับสมัครงาน ตำแหน่ง "Site Engineer ”ต้อนรับปีหมูทอง เอพี (ไทยเเลนด์) เปิดรับสมัครวิศวกรโยธารุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเเละพร้อมเริ่มต้นเติบโตไปด้วยกันในปี 2019 ประกาศรอบที่ 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณรตานา โทร. 02-261-2518 ต่อ 266 ประกาศรอบที่ 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณรตานา โทร. 02-261-2518 ต่อ 266 หรือ 207 หรือส่งประวัติมาที่ ratana_y@apthai.com #APPeopleandCareer#APThai #สุขสวัสดิ์ #พุทธบูชา #ประชาอุทิศ #พระราม2 #บางมด
Read More

โครงการ “Leadership Development Program” โดยบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)1 โครงการ “Leadership Development Program” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา ซึ่งในปี 2562 กำหนดจัดจำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน ดังนี้ รุ่นที่ 51 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี รุ่นที่ 52 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมของคณะ/ชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่างๆ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่2, 3 ของทุกสาขาวิชา ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตลอด 3 วัน 2 คืน รายละเอียดโครงการกำหนดการใบสมัคร หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพัชรี ขำผัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์ โทรศัพท์ 0-2648-2977 , 0-2648-2978…
Read More

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปกติ และนานาชาติ)ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2562 สามารถยื่นใบสมัครที่ ออฟฟิศ CIA อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ For third year student ( Thai and International program) Let ' s join the Cooperative program for academic year 2019 and submit application within February 21, 2019at CIA office, third floor CE building. ดาวน์โหลดแบบสมัครงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา) PDF FileMicrosoft Word File
Read More

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 (Civil Game 2019) ขอให้ประเมินกิจกรรมในระบบ New ACIS ภายในวันที่ 15 ก.พ. 62 เท่านั้น  **หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมทั้งหมดที่ท่านเข้าร่วม ซึ่งภาควิชาฯ ไม่สามารถเปิดระบบให้นักศึกษาประเมินภายหลังได้**
Read More