ประกาศ – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ขอมอบ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ชั้นปีที่ 3 คุณสมบัติเป็นนักศึกษาเรียนดี ที่มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-2 ไม่ต่ากว่า 2.70 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา (ให้ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาจนจบการศึกษาชั้นปีที่4) ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ตามรายละเอียดลิ้งค์คลิก >> รายละเอียดการรับสมัครทุนต้นกล้าพฤกษา ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้ แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มจธ.: https://drive.google.com/open?id=1eoD9Pz4dAWgYaaCVCbtO-YcaMMVDOS12 (MS Word)  **ขอรับเอกสารเฉพาะที่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนลงในไฟล์และสั่งพิมพ์เท่านั้น ไม่ขอรับเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ) ใบรับรองความประพฤติ https://drive.google.com/open?id=1oCFydzETTpO2yfoElAjh-dUQLvqD8YYJ ผลการเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดให้พิมพ์ออกจากระบบ New ACIS หรือสำเนาTranscript ที่สำนักงานทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารฉบับสำเนาให้ระบุ "ใช้สำหรับสมัครเพื่อขอรับทุนต้นกล้าพฤกษาเท่านั้น" ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ส่งเอกสารได้ที่: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:…
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา 2. บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด 3. ต้นกล้าโซโนม่า กรุณาคลิกลิงค์เพื่ออ่านรายละเอียด รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก กรุณาศึกษาข้อมูลตามประกาศแนบท้าย 1. นศ.ที่ได้รับทุนขอให้เข้าร่วมพิธีมอบทุน กิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะ (CE Zero Concept) 2. ขอให้นักศึกษาเตรียมสำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย เท่านั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลดและพิมพ์ข้อมูลลงในใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร 4. แนบสำเนาบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน (สำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับรับทุนการศึกษาเท่านั้น) 5. ส่งเอกสารที่พี่แอม ณ สำนักงานภาควิชาฯ ภายจันทร์ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 12:00 น. *หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์*
Read More

โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2561 นักเรียนระดับมัธยมปลาย ม.5 - ม.6 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผลการศึกษาใน ระดับมัธยมปลาย มายังภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (โครงการ Civil Camp รุ่นที่ 13) หรือสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 (ตึกตรงข้าม 7-11) รายละเอียดโครงการ Civil Camp รุ่นที่13 แบบฟอร์มสมัคร Civil Camp รุ่นที่13
Read More

ฟอร์ด ร่วมกับ ทีวีบูรพา และ PDA เชิญชวนนักเรียนอาชีวะ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานสุดยอดนวัตกรรม “สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” แข่งขันในโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2018 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ชิงทุนการศึกษารวม 650,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ตุลาคม 2561 ดาว์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://thaishorturl.com/u30e หรือ www.tvburabha.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2158-6122 ต่อ 616, 083-6691417 โทรสาร 0-2158-6141
Read More

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview รับสมัครและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง "Site Engineer" และ "Quality Assurance แนวราบ" หลายอัตรา เพียงเตรียม Resume ของคุณให้พร้อม แล้วมาพบกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 30สิงหาคม 2561เวลา 09.30-14.00น. ณ โครงการ Centro สุขสวัสดิ์-พระราม 3 (สุขสวัสดิ์ พุทธบูชา ประชาอุทิศ สาทร พระราม 3) รับสมัคร Site Engineer และ QA วันที่ 30 สิงหาคม 2018
Read More

ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้ 1. ทุน ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท 2. ทุน บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท 3. ทุนต้นกล้าโซโนม่า จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท รายละเอียดประกาศและคุณสมบัติผู้ขอรับทุน แบบคำขอรับทุนการศึกษา และพิมพ์ข้อมูลลงใน Microsoft Word เท่านั้น และส่งพร้อมกับหลักฐานอื่นดังประกาศ ระยะเวลาการสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561                              …
Read More

Siri Ventures ร่วมกับ Hatch จัดค่าย Co-creation Camp: Living with Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่น่าอยู่ ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นสายนักออกแบบ (design), สายนักพัฒนา (developer), สายธุรกิจ (business) มาร่วมกันออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่าน กระบวนการ design thinking และ user experience design มาช่วยกันตอบโจทย์ความท้าทายทั้งในส่วนของผู้ประกอบการอสังหาฯ เช่น นวัตกรรมการจัดการซ่อมบำรุง การบริหารงานนิติบุคคล ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงที หรือความท้าทายเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ทำยังไงจะช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในบ้านได้อย่างปลอดภัย และมีช่องทางในการสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการ ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตลอดจนมองแนวโน้มสู่อนาคต โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก อย่าง Artificial intelligence, Big Data, Robotics, Internet of Things, และ Blockchain เพื่อมาเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ที่เป็น “บ้าน” ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย Hatch Co-creation camp คือค่ายที่เปิดโอกาสให้นักนวัตกรรมจากทุกภูมิภาคมาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อแข่งขันกันแก้ไขปัญหาโจทย์ทางโลกธุรกิจจริงทั้งจากบริษัทและหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ โดยครั้งนี้ Hatch จับมือร่วมกับ Siri Ventures สร้างสรรค์นวัตกรรมในหมวดเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย…
Read More