ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชภัทร ธีร์ธวัชวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลจากโครงการ Engineering Student Talent Award ESTA 2018 – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชภัทร ธีร์ธวัชวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลจากโครงการ Engineering Student Talent Award ESTA 2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นายณัชภัทร  ธีร์ธวัชวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Engineering Student Talent Award ESTA 2018 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลธัญบุรี ผลปรากฎว่า นายณัชภัทร  ธีร์ธวัชวงศ์ เป็น ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 4 ซึ่งได้รับรางวัล IPAD MINI จากโครงการนี้ ภาควิชาฯจึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ