ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp รุ่นที่ 13 – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp รุ่นที่ 13

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วม civil camp 13: https://drive.google.com/file/d/19oa2gEe-yHyxly1gmW_pca93sSCAZvvK/view?usp=sharing

แบบฟอร์มตอบรับเข้าค่าย Civil Camp รุ่นที่ 13: https://drive.google.com/file/d/10a6CLG0r6nm7hzkcQEKi6kthsA_zLNGW/view?usp=sharing

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในลำดับที่ 1 – 52 ต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ที่ลิ้งค์ตอบรับเข้าร่วมโครงการ : https://goo.gl/forms/vF07x5yt8KtIJvOj1

หรือ สแกน QR Code

CivilCamp13AcceptingForm_QRCode

โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จำเป็นต้องมี Account ของ Gmail เพื่อแนบไฟล์แบบฟอร์มตอบรับ

2. แนบไฟล์แบบฟอร์มตอบรับที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้ปกครองต้องเซ็นชื่ออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ลิงค์ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้น

หมายเหตุ : สแกนแบบฟอร์มตอบรับผ่านเครื่องสแกนเนอร์ ไฟล์นามสกุล PDF หรือ ถ่ายรูปให้สามารถมองเห็นข้อความได้ชัดเจน ขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น

Categories: ประกาศ