admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Page 3 of 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 15 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่   5 - 6 สายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบันของภาควิชา ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตด้านวิศวกรโยธา ได้รู้แนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยให้สมัครตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วย ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษก็คือ เป็นค่ายในรูปแบบออนไลน์ โดยที่น้องๆจะได้ชุด Kit นำไปทดลองที่บ้าน และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ  Concrete Chef, Mini Landslide, Bridge Engineer, Surveying Engineer at home กิจกรรมครั้งนี้ มีน้องๆนักเรียนจำนวน 40 คน ที่ได้รับสิทธ์เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563
Read More

ภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดี กับทีม โยธาบางมด ซึ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ งานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ เมื่อวันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร มาบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายระบบรถขนส่งสาธารณะ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คระวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องเรียน C04-204 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 2
Read More

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 15 แบบตอบรับโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp รุ่นที่ 15
Read More

ประกาศ เรื่อง ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเพื่อกิจกรรมสันทนาการ ในวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศ ห้ามนำลูกโป่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยวันถ่ายภาพหมู่ และซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร
Read More

มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การออกแบบฐานรากเสาเข็มดินซีเมนต์" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8303-4 หรือ Email : f-kmutt@hotmail.com ลิงค์เพิ่มเติม
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอเเสดงความยินดีกับ คุณชูโชค ศิวะคุณากร ในโอกาสรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
Read More