ข่าวสาร Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ข่าวสาร

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 81 คน เข้ารับการฝึกอบรม Civil Engineering Workshop 2020 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ (TOC Training Center) จังหวัด ชลบุรี โดยศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการก่อสร้าง สำหรับพนักงานฯและเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE112 CIVIL ENGINEERING WORKSHOP ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและสามารถนำความรู้จากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
Read More

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ  AP ACADEMY LAB เป็นจำนวน 81 คน โดยมี ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เป็นผู้ควบคุมดูแล ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากทีม AP ACADEMY LAB บรรยายเกี่ยวกับ Project Life Cycle และ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และ งานโครงสร้าง ในภาคบ่ายเดินทางไปยังโครงการ The City พระราม2-พุทธบูชา ได้รับเกียรติจากผู้จัดการโครงการแนะนำโครงการทั้งหมด แยกออกได้เป็น งานเสาเข็ม งานฐานราก งานระบบใต้พื้นชั้น1(ประปา,สุขาภิบาล,ท่อกำจัดปลวก) งานโครงสร้าง(เสา,คาน,พื้น) งานผนังก่ออิฐ รวมไปถึงได้เข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างรูปแบบต่างๆ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในสโมสรส่วนกลาง นอกจากนี้ยังได้คำแนะนำแนวทางในการเรียนและการทำงานรวมถึงความมั่นคงในอาชีพการงานอีกด้วย ทั้งนี้การศึกษาดูงาน ณ AP ACADEMY LAB ทำให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างมากและสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Read More

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปกติ) เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวน 45 คน โดยมี ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมงาน CPAC Post tension ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ขั้นตอนการติดตั้งแนวเหล็กเสริมอัดแรง การดึงเส้นลวดด้วยชุดอุปกรณ์และยังได้เข้าร่วมการอบรมงานติดตั้งและควบคุมงานโครงหลังคา โดยวิศวกรมืออาชีพจาก Thai Obayashi นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้วยังทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น
Read More

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 15 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่   5 - 6 สายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบันของภาควิชา ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตด้านวิศวกรโยธา ได้รู้แนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยให้สมัครตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วย ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษก็คือ เป็นค่ายในรูปแบบออนไลน์ โดยที่น้องๆจะได้ชุด Kit นำไปทดลองที่บ้าน และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ  Concrete Chef, Mini Landslide, Bridge Engineer, Surveying Engineer at home กิจกรรมครั้งนี้ มีน้องๆนักเรียนจำนวน 40 คน ที่ได้รับสิทธ์เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563
Read More

ภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดี กับทีม โยธาบางมด ซึ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ งานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ เมื่อวันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร มาบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายระบบรถขนส่งสาธารณะ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คระวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องเรียน C04-204 อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 2
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ศิษย์เก่าโยธารุ่น23 ที่รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ วาระปี 2564-2567
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชยธรรม์ พรหมศร นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE25) เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้จัดงาน“ สังสรรค์ สปิริตมดโยธา ครั้งที่ 3” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ทั้งปัจจุบันและที่เกษียณแล้ว มีโอกาสได้สร้างสายพันธ์ให้แน่นแฟ้น โดยทางชมรมฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีนักศึกษาปัจจุบันช่วยจัดงาน และมีพิธีมุทิตตาจิตแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ การมอบโล่รางวัลแด่ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณ ลาน ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน
Read More